تبریز

هندوانه دیم ، اقتصاد روستایی بدون آب + ویدئو

تاریخ انتشار : ۱۳:۱۴ ۲۱-۰۶-۱۴۰۱

اتاقک های چوبی ، مقوایی در کنار جاده تبریز - اهر بار دیگر شب های جاده را روشن و روزها در حال جذب مشتریانی هستند که باور به خواص سلامتی هندوانه هایی لطیف دارند که بدون آب رشد می کنند ! " دم قارپیزی " باز فصل خود را یافته است

تبریز امروز:

فروش هندوانه دیم در جاده اهر

فروش هندوانه دیم در جاده اهر

فروش هندوانه دیم در جاده اهر

فروش هندوانه دیم در جاده اهر

اتاقک های چوبی ، مقوایی در کنار جاده تبریز - اهر بار دیگر شب های جاده را روشن و روزها در حال جذب مشتریانی هستند که باور به خواص سلامتی هندوانه هایی لطیف دارند که بدون آب رشد می کنند ! " دم قارپیزی " باز فصل خود را یافته است 

نظرات کاربران


@