خودرو بنز ربوده شده

مژدگانی خوب ، برای کشف خودرو ربوده شده

تاریخ انتشار : ۱۴:۲۴ ۲۰-۰۶-۱۴۰۱

این خودرو بنز C200 با پلاک منطقه آزاد ارس توسط سه نفر با اسامی " الف .الف. ی "- "ح. الف . ی " - "م. ب" در نقش بنگاه دار خودرو و دیگر شریک ها حدود بیش از 2 سال است که بعد از فروش ربوده شده و با قطع کردن سیستم مکان نمای آن احتمالا در منطقه رشدیه ی تبریز در یک گاراژ و یا پارکینگ ساختمان که روی آن چادر کشیده شده است ،نگهداری می شود و یا شاید با نصب پلاک خودرو دیگر از آن استفاده می گردد. از همشهری های محترم که خودرو را مشاهده نمایند و یا از محل نگهداری آن اطلاعی داشته باشند ، خواهشمند است اطلاعات خود را به جهت ضبط و توقیف خودرو براساس رای دادگاه به شماره تلفن 09146592498 اینجانب اطلاع دهند. بدیهی است که مژدگانی قابل توجهی به اطلاعاتی که منجر به کشف ماشین گردد ، به عنوان تشکر هدیه داده خواهد شد .

تبریز امروز:

بنز ربوده شده C200

این خودرو بنز C200 با پلاک منطقه آزاد ارس توسط سه نفر با اسامی " الف .الف. ی "- "ح. الف . ی " - "م. ب" در نقش بنگاه دار خودرو و دیگر شریک ها حدود بیش از 2 سال است که بعد از فروش ربوده شده و با قطع کردن سیستم مکان نمای آن احتمالا در منطقه رشدیه ی تبریز در یک گاراژ و یا پارکینگ ساختمان که روی آن چادر کشیده شده است ،نگهداری می شود و یا شاید با نصب پلاک خودرو دیگر از آن استفاده می گردد. ربایندگان خودرو نیز براساس رای دادگاه محکوم و تحت پیگرد قانون ولی متواری هستند.

  ارس  خودرو ینز مفقوده پلاک

از همشهری های محترم که خودرو را مشاهده نمایند و یا از محل نگهداری آن اطلاعی داشته باشند ، خواهشمند است اطلاعات خود را به جهت ضبط و توقیف خودرو براساس رای دادگاه به شماره تلفن 09146592498  به اینجانب اطلاع دهند. بدیهی است که مژدگانی قابل توجهی به اطلاعاتی که منجر به کشف ماشین گردد ، به عنوان تشکر هدیه داده خواهد شد .


نظرات کاربران


@