عکسی که سال ها نماد سیگار بود

کابوی ناشناس سیگار مارلبورو

تاریخ انتشار : ۱۹:۲۷ ۱۲-۰۶-۱۴۰۱

این تصویر ممکن است برای شما آشنا به نظر برسد، و این احتمالاً به این دلیل است که این عکس مرد معروف سیگار مارلبورو است. تصویر این کابوی گمنام برای چندین دهه توسط سازنده سیگار استفاده می شد.

تبریز امروز:

کابوی سیگار مارلبورو

این تصویر ممکن است برای شما آشنا به نظر برسد، و این احتمالاً به این دلیل است که این عکس مرد معروف سیگار مارلبورو است. تصویر این کابوی گمنام برای چندین دهه توسط سازنده سیگار استفاده می شد.

عکاس ریچارد پرینس در واقع لوگوی سیگار مارلبورو را از روی عکس برید و آن را با وجود اینکه عکس نگرفته بود، دوباره فروخت. این موضوع جنجالی به راه انداخت که این عکس را به یکی از مشهورترین عکس های تاریخ تبدیل کرد.


نظرات کاربران


@