هندوانه دیم تبریز ، کشاورزی بدون آب که خود تولید آب می کند

قصل دم قارپیزی در تبریز

تاریخ انتشار : ۰۳:۰۰ ۰۹-۰۶-۱۴۰۱

اواخر مرداد ماه فصل دم قارپیزی ، هندوانه لطیف و پر آب تبریز - اهر یولی است . هندوانه دیم جاده اهر سال هاست که با همت روستاییان اطراف تبریز کاشته می شود و موجب رونق اقتصاد بدون مصرف آب می شود... باور عموم بر ارزش های طبی و ایجاد سلامتی بدن با استفاده از این هندوانه هاست.

تبریز امروز:

 


اواخر مرداد ماه فصل دم قارپیزی ، هندوانه لطیف و پر آب تبریز - اهر یولی است . هندوانه دیم جاده اهر سال هاست که با همت روستاییان اطراف تبریز کاشته می شود و موجب رونق اقتصاد بدون مصرف آب می شود...  باور عموم بر ارزش های طبی و ایجاد سلامتی بدن با استفاده از این هندوانه هاست. تصاویر ازمزرعه و بستان آقای موحد و فرزندش امیر محمد موحد گمند برداشته شده است.


نظرات کاربران


@