وقتی مهندسی ترافیک انجام شده باشد و پلیس کمی دورتر باشد، اما فرهنگ نباشد

کورس اتومبیل دوانی در خیابان های تبریز با طعم خشونت

تاریخ انتشار : ۱۵:۵۹ ۰۳-۰۶-۱۴۰۱

اینجا حد فاصل بین میدان فهمیده و میدان بهارستان رشدیه است ! یک خودرو پژو براثر ضربه یک خودرو امریکایی و شوک آن بدور خود چرخیده و با جدول و خودرو جلوتر از خود تصادف کرده است ، پشت سر آن یک ماشین آمریکایی با پلاک منطقه آزاد ارس ایستاده است ! یک خودرو تیبا نیز جلوتر متوقف است ، این خودرو کمتر آسیب دیده است، فقط سپر آن دارای مشکل است و یک گلگیر ! اما ماشین چهارم فرار کرده است ! چون او همان ماشین دوم کورس اتومبیل دوانی بود که برای جریمه ندادن از بابت خطایش فرار را برقرار ترجیح داده است .

تبریز امروز:

نمایشگاه  کمی پز و پول و ماشین و تصادف و

 اینجا حد فاصل بین میدان فهمیده و میدان بهارستان رشدیه است ! یک خودرو پژو براثر ضربه یک خودرو امریکایی و شوک آن بدور خود چرخیده و با جدول و خودرو جلوتر از خود تصادف کرده است ، پشت سر آن یک ماشین آمریکایی با پلاک منطقه آزاد ارس ایستاده است ! یک خودرو تیبا  نیز جلوتر متوقف است ، این خودرو کمتر آسیب دیده است، فقط سپر آن دارای مشکل است و یک گلگیر ! اما ماشین چهارم فرار کرده است ! چون او همان  ماشین دوم کورس اتومبیل دوانی بود که برای جریمه ندادن از بابت خطایش فرار را  برقرار ترجیح داده است . 

خودرو - تصادف -ژست

راننده خودرو آمریکایی با پر رویی به پلیس می گوید من فقط به ماشین جلویی انهم از سمت عقب زدم ، بعد از تصادف این خودش رفت و به ماشین تیبا خورد من چه کنم ؟ او فقط تلاش می کند که بتواند با پلیس پچ پچ کند اما افسر پلیسی محلی برای پچ پچ نمی گذارد.

***

زست خودرو

مهندسی ، پلیس و فرهنگ عناصر اصلی کنترل ترافیک هستند، مهندسی در برخی از خیابان های شهر جاری است ، اما حضور پلیس نمی تواند در همه جا جاری باشد؛ شاید ابزار های پلیسی بتوانند این نقصان را حل کنند، دوربین های کنترل ، چراغ ها و تابلوها همگی برای کنترل ماجرایی به نام ترافیک موثر هستند ، اما عنصر فرهنگ در نقصان مهندسی و عدم حضور پلیس مهم ترین عامل کنترل وضعیت ترافیکی است .

زست خودرو

پلیس امکانات کنترل بوق وسایل نقلیه در حال تردد را ندارد ،اما شاید دیدن و مشاهده خودروهای فاقد شماره و یا شیشه دودی مشکل نباشد! شاید امکان ممانعت از کورس گذاری و اتومبیل دوانی در خیابان های خلوت کار دشواری است ، تنها فرهنگ رانندگی می تواند موثر باشد ! اما آیا می توان در انتظار تغییر فرهنگ برای نسل جدید ماند! به نظر می رسد این کار بسیار دشوار و ناممکن به نظر می رسد. باید ابزار های کنترلی در شهر افزوده شوند ، حضور مداوم پلیس در خیابان های عریض  و اماکنی که مسابقات اتومبیل دوانی در آنها جاری است، یک ضرورت و حمایت قضایی و بازگشایی قوانین و ایجاد مقررات تکمیلی یک ضرورت است وگرنه آن چه به شدت در خیابان ها جاری است همان خشونت زشت از سوی جوانان نورس و یا تازه بدوران رسیده هایی است که چندان با احترام به همشهری نمی توانند همراه باشند .


نظرات کاربران


@