خط مریم حاجی صادقی -قطعه ای از

ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی می باشد

تاریخ انتشار : ۱۷:۴۶ ۱۹-۰۵-۱۴۰۱

که چو بر می‌کشم از سینه نفس نفسم را بر می‌گرداند ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی می‌ماند

تبریز امروز:

 امیر هوشنگ ابتهاج- سایه -ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی می باشد Houshang Ebtehaj Poem

ارغوان شاخه همخون جدا مانده من
آسمان تو چه رنگ است امروز؟
آفتابی‌ست هوا؟
یا گرفته است هنوز ؟
من در این گوشه که از دنیا بیرون است
آسمانی به سرم نیست
از بهاران خبرم نیست
آنچه می‌بینم دیوار است
آه این سخت سیاه
آنچنان نزدیک است
که چو بر می‌کشم از سینه نفس
نفسم را بر می‌گرداند
ره چنان بسته که پرواز نگه
در همین یک قدمی می‌ماند


نظرات کاربران


@