مسیح مهاجری

شهید مطهری،ازفلسطین تا کربلا

تاریخ انتشار : ۱۵:۳۰ ۱۵-۰۵-۱۴۰۱

رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی، سال هاست که در روزهای نزدیک به آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و درآستانه روزقدس، جملاتی را از شهیدمطهری باصدای خود ایشان درحمایت از ملت مظلوم فلسطین وضرورت مبارزه با اشعالگران این سرزمین اسلامی پخش می کنندکه انصافا کاردرستی است.آرمان فلسطین،یک آرمان اسلامی است واستفاده ازافکار بلند شهید مطهری برای تشریح آن وترغیب عموم مسلمانان به حمایت ازاین آرمان، لازم است. مشابه این اقدام رادیو و تلویزیون برای انتشارافکار شهید مطهری در زمینه حماسه حسینی درایام عاشورامورد انتظار است ولی متاسفانه رسانه ملی ازاین اقدام بسیارلازم خودداری می کند. شهیدمطهری،بیشترین مطالب رادرباره ابعاد مختلف حماسه حسینی نوشته وگفته و آثار ایشان،منبع بسیارغنی برای آشناساختن نسل های کنونی وآینده با فلسفه قیام امام حسین علیه السلام و نهضت عاشوراست. امتیاز مهمی که آثار شهید مطهری درزمینه حماسه حسینی برآثار دیگران دارد، اینست که ایشان مطالب زیادی علیه خرافات ودروغ هائی که مداحان ومنبری های کم سواد به وقایع عاشورااضافه کرده اندگفته ونوشته است.این مطالب هم اکنون درفضای مجازی دست به دست می شوند ولی رسانه ملی ازپخش آنها بشدت خودداری میکند چنانکه گوئی اصولاچنین متفکر بزرگی درعصرما وجو دنداشته و یادرباره حماسه حسینی اظهارنظری نکرده است!.

تبریز امروز:

رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی، سال هاست که در روزهای نزدیک به آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و درآستانه روزقدس، جملاتی را از شهیدمطهری باصدای خود ایشان درحمایت از ملت مظلوم فلسطین وضرورت مبارزه با اشعالگران این سرزمین اسلامی پخش می کنندکه انصافا کاردرستی است.آرمان فلسطین،یک آرمان اسلامی است واستفاده ازافکار بلند شهید مطهری برای تشریح آن وترغیب عموم مسلمانان به حمایت ازاین آرمان، لازم است.
مشابه این اقدام رادیو و تلویزیون برای انتشارافکار شهید مطهری در زمینه حماسه حسینی درایام عاشورامورد انتظار است ولی متاسفانه رسانه ملی ازاین اقدام بسیارلازم خودداری می کند.
شهیدمطهری،بیشترین مطالب رادرباره ابعاد مختلف حماسه حسینی نوشته وگفته و آثار ایشان،منبع بسیارغنی برای آشناساختن نسل های کنونی وآینده با فلسفه قیام امام حسین علیه السلام و نهضت عاشوراست.
امتیاز مهمی که آثار شهید مطهری درزمینه حماسه حسینی برآثار دیگران دارد، اینست که ایشان مطالب زیادی علیه خرافات ودروغ هائی که مداحان ومنبری های کم سواد به وقایع عاشورااضافه کرده اندگفته ونوشته است.این مطالب هم اکنون درفضای مجازی دست به دست می شوند ولی رسانه ملی ازپخش آنها بشدت خودداری میکند چنانکه گوئی اصولاچنین متفکر بزرگی درعصرما وجو دنداشته و یادرباره حماسه حسینی اظهارنظری نکرده است!.
علت این اجتناب شاید این باشدکه مطالب شهیدمطهری درباره تحریفات عاشورا دقیقا با آنچه صداوسیمای جمهوری اسلامی درایام عاشورا ازمداحان پخش می کند در تضاد است.صدا و سیما نه تنها به توصیه اکید امام خمینی که برادامه عزاداری های سنتی اصرار داشتند، عمل نمی کند، بلکه عزاداری ها را به کمک مداحان جدیدالولاده به صورت صنعتی درآورده و با ترویج مطالب خرافی وخواب وخیال های جعل شده توسط آنان درجهت خلاف مسیر مورد نظر شهیدمطهری که مبارزه با تحریفات عاشورا بود حرکت می کند.
این روش رسانه ملی که مبتنی برسطحی سازی عزاداری های حسینی و تهی ساختن آن از محتوای حماسی است، قطعا میان نسل های آینده با محتوای نهضت حضرت اباعبدالله الحسین فاصله خواهدانداخت واین،خطرناک ترین ضربه ایست که می توان به نهضت عاشورا واردکرد.رسانه ملی باید برای دورساختن ازاین خطر از نهضت عاشورا ، با افکار شهیدمطهری درباره کربلا نیز همانند افکار ایشان درباره فلسطین همراه باشد.
مسیح مهاجری
۱۵مرداد۱۴۰۱
شب تاسوعای حسینی سال۱۴۴۴


نظرات کاربران


@