روزنامه فکاهی آذربایجان ، حرکتی در نقد طنز گونه ی قدرت

شماره دوم روزنامه طنز آذربایجان، نقد در آذربایجان با سقوط استبداد قاجاریه

تاریخ انتشار : ۱۱:۲۱ ۱۵-۰۵-۱۴۰۱

میرزا آقاسی در کنار دریای خزر در موضوع اختلاف ایران و روس می گوید ، این آب شور چه قابلیت دارد که اوقات خود را در این باب صرف نمائیم ؛ بجهنم .

تبریز امروز:

آذربایجان - روزنامه فکاهی تصویری  تبریز 1907 روی جلد شماره 2

 میرزا  آقاسی در کنار دریای خزر در موضوع اختلاف ایران و روس  می گوید ، این آب شور چه قابلیت دارد که اوقات خود را در این باب صرف نمائیم ؛ بجهنم .

 

صفحه های 2 و 3 روزنامه آذربایجان  از نشریات بعد از مشروطه

صفحه های 4 و 5 روزنامه آذربایجان  از نشریات بعد از مشروطه

آهای آهای آی صاحب رمه گوسفندات را گرگ ها تلف کردند........................." لا اله الا الله "  هی داد می زنم کسی بمن جواب نمی دهد نمی دانم این شبان خوابیده ؟

صفحه های 6 و 7 روزنامه طنز آذربایجان  از نشریات بعد از مشروطه

صفحه 8 روزنامه آذربایجان  از نشریات بعد از مشروطه

من ابدا اجازه نمی توانم بدهم که شما عروسی نمائید ، اول باید قرار قطع شیرینی و سائر لوازمات را بدهید ؛ من گدای دو کله قند و چند تومان نیستم .

 

 حاج میرزا آقاسی به هنگام مذاکرات حل اختلاف ایران و روسیه تزاری برسرتقسیم آب دریای خزر گفته بود؛ 
ما خاطر شیرین دوست را به خاطر مشتی آب شور تلخ نخواهیم کرد باستانی پاریزی – آسیای هفت سنگ

 


نظرات کاربران


@