یک کارت پستال ژاپنی

تاریخ انتشار : ۱۶:۴۰ ۱۴-۰۵-۱۴۰۱

کارت پستال با نقاشی لاک ژاپنی در نمایشگاه شارلوا در سال 1911 فروخته شد

تبریز امروز:

یک کارت پستال ژاپنی

 پشت یک کارت  پستال ژاپنی
 کارت پستال با نقاشی لاک ژاپنی در نمایشگاه شارلوا در سال 1911 فروخته شد

نظرات کاربران


@