تاکابا چوکوکو

اژدها با حجاری روی چوب

تاریخ انتشار : ۱۲:۵۲ ۱۴-۰۵-۱۴۰۱

یک نقش برجسته اژدها با چسباندن قطعه چوب دیگری به یک صفحه نازک ایجاد می شود. حتی کسانی که برای سرگرمی حکاکی می‌کنند و نمی‌توانند برای مخارج مواد هزینه کنند، می‌توانند با اتخاذ این روش مجسمه‌های ضخیم بسازند!

تبریز امروز:

 

یک نقش برجسته اژدها با چسباندن  قطعه چوب دیگری به یک صفحه نازک ایجاد می شود. حتی کسانی که برای سرگرمی حکاکی می‌کنند و نمی‌توانند برای مخارج مواد هزینه کنند، می‌توانند با اتخاذ این روش مجسمه‌های ضخیم بسازند!

این حجاری توسط تاکابا چوکوکو اجرا می شود


نظرات کاربران


@