بابک وحیدی آذر

زندگی روی ریشه هایم ! من می رویم!

تاریخ انتشار : ۱۱:۵۹ ۱۴-۰۵-۱۴۰۱

و من می رویم آن چنان که روئیده ام! باز سبز می شوم آن چنان که سبز شده ام ! می ایستم آنچنان که ایستاده بودم! و سایه ام باز آرام بخشت خواهد بود و حضورم تکیه گاهی برای دستان تو!

تبریز امروز:

زندگی بر تنه خشک- بابک وحیدی آذر -Babak Vahidi Azar

و من می رویم

آن چنان که روئیده ام!

باز سبز می شوم 

آن چنان که سبز شده ام ! 

می ایستم 

آنچنان که ایستاده بودم!

و سایه ام 

باز آرام بخشت خواهد بود 

و حضورم

تکیه گاهی برای دستان تو! 


نظرات کاربران


@