جمشید فرج وند فردا هنرمند اهل بیجار کردستان

زردآلوها در دستان باغبان

تاریخ انتشار : ۱۹:۳۶ ۰۷-۰۵-۱۴۰۱

از دل ودیده گرامی تر/دست————بیجار—کردستان

تبریز امروز:

جمشید فرج وند فردا- هنرمند- بیجار کردستان

از دل ودیده گرامی تر/دست————بیجار—کردستان

 


نظرات کاربران


@