این افزایش ها کاهش جمعیتی را که این منطقه از زمان همه گیری و جنگ با آذربایجان شاهد بوده است، معکوس کرده است.

نرخ تولد و ازدواج در قره باغ کوهستانی افزایش می یابد

تاریخ انتشار : ۰۲:۰۷ ۰۴-۰۵-۱۴۰۱

نرخ زاد و ولد و ازدواج در قره باغ کوهستانی تا کنون در سال 2022 افزایش یافته است و کاهشی را که پس از همه گیری کووید و جنگ 2020 با آذربایجان مشاهده شده معکوس کرده است. از سوی مقامات این منطقه گزارش دادند که در نیمه اول سال 2022، 864 کودک در قره باغ متولد شدند. این بالاترین نرخ سرانه از قبل از سال 2020 خواهد بود. رکورد اخیر در سال 2018 برای سرانه زاد و ولد در قره باغ بود که در آن 2204 کودک در جمعیتی که در آن زمان 150000 نفر تخمین زده می شد به دنیا آمدند که نرخ تولد حدود 1.4 درصد بود. این رقم در سال 2020 به 1614 و سپس در سال 2021 به 1463 کاهش یافت. 864 در شش ماهه اول سال 2022 از هر یک از آن سال ها پیشی خواهد گرفت. با توجه به اینکه قلمرو جمعیت پس از جنگ کاهش یافته است، ممکن است نرخ سرانه حتی بیشتر از سال 2018 باشد. در نتیجه جنگ، نیروهای ارمنی کنترل مناطق اشغالی و برخی را که ارمنی‌ها در آن زندگی می‌کردند از دست دادند و بسیاری دیگر از ساکنان سابق نیز به ارمنستان یا جاهای دیگر گریختند. در جولای 2021، مقامات محلی گزارش دادند که جمعیت باقی مانده در مناطق ارمنی‌نشین تقریباً 110000 نفر است.

تبریز امروز:

ازدواج ارامنه

زایشگاه استپاانکرت
نرخ زاد و ولد و ازدواج در قره باغ کوهستانی تا کنون در سال 2022 افزایش یافته است و کاهشی را که پس از همه گیری کووید و جنگ 2020 با آذربایجان مشاهده شده معکوس کرده است.

 از سوی مقامات این منطقه گزارش دادند که در نیمه اول سال 2022، 864 کودک در قره باغ متولد شدند. این بالاترین نرخ سرانه از قبل از سال 2020 خواهد بود.

رکورد اخیر در سال 2018 برای سرانه زاد و ولد در قره باغ بود که در آن 2204 کودک در جمعیتی که در آن زمان 150000 نفر تخمین زده می شد به دنیا آمدند که نرخ تولد حدود 1.4 درصد بود. این رقم در سال 2020 به 1614 و سپس در سال 2021 به 1463 کاهش یافت.  رقم 864 در شش ماهه اول سال 2022 از هر یک از آن سال ها پیشی خواهد گرفت.

با توجه به اینکه قلمرو جمعیت پس از جنگ کاهش یافته است، ممکن است نرخ سرانه حتی بیشتر از سال 2018 باشد. در نتیجه جنگ، نیروهای ارمنی کنترل مناطق اشغالی و برخی را که ارمنی‌ها در آن زندگی می‌کردند از دست دادند و بسیاری دیگر از ساکنان سابق نیز به ارمنستان یا جاهای دیگر گریختند. در جولای 2021، مقامات محلی گزارش دادند که جمعیت باقی مانده در مناطق ارمنی‌نشین تقریباً 110000 نفر است.

نرخ ازدواج نیز اخیراً افزایش یافته است.

در نیمه اول سال 2022، وزارت عدلیه 451 ازدواج را ثبت کرده است. این در مقایسه با 899 نفر در کل سال 2018 (حداکثر رقم قبل از جنگ برای ازدواج ها و همچنین تولدها) و 836 مورد در سال 2019 است. این رقم در سال 2020 به 165 نفر کاهش یافت، زیرا محدودیت های ویروس کرونا و سپس جنگ، برگزاری عروسی را تقریبا غیرممکن کرد، . بازگشت به 1314 در سال 2021 تغییر در آمار بود.

جمعیت شناسی از دیرباز در میان ارامنه قره باغ مورد توجه بوده است. این موضوع در مراسم عروسی دسته جمعی در سال 2008 که در آن تقریباً 700 زوج عقد ازدواج کردند، مورد توجه قرار گرفت. این تلاش توسط یک تاجر روسی متولد قره باغ به نام لوون هایراپتیان پیشنهاد و حمایت شد و توسط مقامات محلی پشتیبانی گردید. هایراپتیان گفت که او این رویداد را برای تحریک نرخ زاد و ولد در قره باغ که وی آن را "ضعیف ترین حلقه" خواند، آغاز کرد. طبق گزارش ها، نرخ زاد و ولد پس از عروسی دسته جمعی 25 درصد افزایش یافت.

همچنین در سال 2008، دولت عملا شروع به کمک برای تشویق ازدواج و تولد کرد: به هر زوج تازه ازدواج کرده 300000 درام (حدود 730 دلار) در روز عروسی آنها و سپس 100000 درام (245 دلار)، 200000 درام (490 دلار) کمک مالی داد. و 500000 درام (1225 دلار) برای فرزندان اول، دوم و سوم خود. فرزندان چهارم و بعدی هر کدام 700000 درام (1175 دلار) و خانواده هایی با شش فرزند یا بیشتر زیر 18 سال یک آپارتمان رایگان دریافت کردند.

پس از جنگ، دولت این مبالغ را بیشتر افزایش داد: اکنون فرزندان اول و دوم هر کدام 300000 درام دریافت می کنند و والدین دارای معلولیت حتی کمک های بیشتری دریافت می کنند.

 مانه تندیلیان، وزیر وقت کار و امور اجتماعی، در اعلام سیاست جدید در دسامبر 2020 گفت: ما گام به گام به ایجاد شرایط لازم برای زندگی و توسعه ادامه می دهیم. سال 2021 باید سرآغاز چشم انداز جدیدی از قره باغ کوهستانی باشد، جایی که فرزندان آرتساخ  ( منظور قره باغ  )سهم بزرگی خواهند داشت.

قره باغ نیز قرار است به زودی یک زایشگاه جدید داشته باشد، زیرا ساخت آن در نتیجه جنگ به تعویق افتاد. در جریان نبرد در اکتبر 2020، نیروهای آذربایجان بیمارستانی را که در آن زمان در حال ساخت بود، گلوله باران کردند. این امر پیشرفت را عقب انداخت، اما در 19 ژوئیه، وزارت توسعه شهری بالفعل اعلام کرد که ساخت بیمارستان در خانکندی استپانکرت تکمیل شده است. آنها زمان باز شدن آن را مشخص نکردند.

لیلیت شاهوردیان ی مقیم استپانکرت


نظرات کاربران


@