اشک سوتو صابونی

صابون شیر خر ، ضد سالخوردگی و پیری

تاریخ انتشار : ۲۱:۰۹ ۲۲-۰۴-۱۴۰۱

صابون شیر خر هم به بازار آمد ، تولید کننده این صابون خاصیت آن را مرطوب کننده و ضد سالخوردگی و پیری عنوان کرده است

تبریز امروز:

شیر خر - صابون

که خری را به عروسی خواندند

خر بخندید و شد از قهقهه سست

 

گفت من رقص ندانم به سزا

مطربی نیز ندانم به درست

 

بهر حمالی خوانند مرا

کاب نیکو کشم و هیزم چست

 

صابون شیر خر هم به بازار آمد ، تولید کننده این صابون خاصیت آن را مرطوب کننده و ضد سالخوردگی و پیری عنوان کرده است اما به نظر نمی رسد دیگر شعر خاقانی شروانی آنچنان مصداق داشته باشد، آنچنان که شصت سال پیش در کتاب های درسی می آمد.بعد از عنبرنسارا و لبنیات ویژه ، صابون شیر خر محصول دیگری از این حیوان بزرگ و بزرگوار است که سال ها تحقیر را تحمل کرده بود.

 


نظرات کاربران


@