موسیقی دریاچه قو - پیترچایکوفسکی

لک لک ها هنوز در تبریزند

تاریخ انتشار : ۲۱:۲۸ ۱۴-۰۴-۱۴۰۱

ک لک ها هنوز در خانه اند لک لک ها هنوز تبریز را می شناسند ، اما آنها آخرین خانواده هستند که با تبریزی ها مانده اند..فصل سرما قبل از آن که برسد خواهند رفت .و با امید باردیگر به خانه برمی گردند .

تبریز امروز:

 

 

ک لک ها هنوز در خانه اند  لک لک ها هنوز تبریز را می شناسند ، اما آنها آخرین خانواده هستند که با تبریزی ها مانده اند..فصل سرما قبل از آن که برسد خواهند رفت .و با امید باردیگر به خانه برمی گردند .موسیقی متن اثر پیتر چایکوفسکی و تصاویر  و ویدئو متعلق به توفیق وحیدی آذر هستند

 


نظرات کاربران


@