پیتر چایکوفسکی

والس گل ها - فندق شکن

تاریخ انتشار : ۱۷:۵۴ ۱۴-۰۴-۱۴۰۱

والس گل ها ، قطعه ای از باله فندق شکن اثر پیتر ایلیچ چایکوفسکی است ، تصاویر از غنچه های گلل رز عکاسی شده اند ..............

تبریز امروز:

 


نظرات کاربران


@