عکس از بابک وحیدی آذر

سگ چوپان ناظر بر اطراف است

تاریخ انتشار : ۱۲:۴۹ ۰۴-۰۴-۱۴۰۱

گله از کوه سرازیر شده است و از جاده عبور می کند ! گرد و خاک همه جا را فرا گرفته است ،هیچ بز و گوسفندی به من که کنار جاده ایستاده ام و نگاه شان می کنم توجهی ندارد ، اما سگ گله مغرور نظاره گر اطراف است

تبریز امروز:

Shepard Dog- Eynali -Tabriz- Babak Vahidi Azar-سگ چوپان - بابک وحیدی آذر

 

Babak Vahidi Azar-Shepard Dog -Eynali

 گله از کوه سرازیر شده است و از جاده عبور می کند ! هیچ بز و گوسفندی به من که کنار جاده ایستاده ام و نگاه شان می کنم توجهی ندارد ، اما سگ گله مغرور نظاره گر اطراف است 

روزهای گذشته گله سگ های ولگرد به گوسفندان حمله کرده اند  و او و دوستانش در مقابل حمله گله سگ ها با دشواری های بسیار مواجه بوده اند. 


نظرات کاربران


@