حقوق ناکافی - کاریکاتور ار داریوش ( داریو ) کاستیلخوس

این لحاف برای به سرکشیدن و خوابیدن کوچک است

تاریخ انتشار : ۱۴:۳۲ ۳۱-۰۳-۱۴۰۱

داریوش( داریو) کاستیلخوس کاریکاتوریست و تصویرگر مکزیکی است و آثار او در سطح بین المللی توسط کگل منتشر می شود.


نظرات کاربران


@