عینالی و آواز عاشیق برای وداع وسلامتی کوهستان

کهلیک قوشی - سلامت قال داغ - الوداع داغلار

تاریخ انتشار : ۱۸:۰۱ ۲۷-۰۳-۱۴۰۱

بلکه بو يئرلره، بيرده گلمه ديم دومان سالامات قال، داغ سالامات قال آرخامجا سو سپير، گویده بولودلار ليسان سالامات قال ؛ یاغ سالامات قال قيي ووران قارتاللار؛ يوخ اولدو چنده نرگيزلر سارالدی ؛ شئهلي چمنده اي آلاگوز پريم؛ آرخامجا سنده بويلان سالامات قال؛ باخ سالامات قال آ داغلار آ داغلار، سنده نه لر وار گلديم؛ قارشيلادي گوللر، چيچکلر گئديرم ال ائدير بوز بيچنکلر نيدامي چايلارا دئدي کولکلر بولان سالامات قال، آخ سالامات قال داغلارين پلنگي، شيري ده سن سن شاعري ده سن سن، شعري ده سن سن واری -برکتي؛ خيري ده سن سن چوبان سالامات قال؛ ساغ سالامات قال

تبریز امروز: 

 

   محمد آراز شعری برای وداع با  کوهستان و آرزوی سلامتی  آن دارد که آوازخوان های بسیاری آن را آزموده اند ، عاشیق محبوب خلیلی نیز اجرای این اثر را در کارنامه خود دارد  

الوداع داغلار

بلکه بو يئرلره، بيرده گلمه ديم

دومان سالامات قال، داغ سالامات قال

آرخامجا سو سپير، گویده بولودلار

ليسان سالامات قال ؛ یاغ سالامات قال

قيي ووران قارتاللار؛ يوخ اولدو چنده

نرگيزلر سارالدی ؛ شئهلي چمنده

اي آلاگوز پريم؛ آرخامجا سنده

بويلان سالامات قال؛ باخ سالامات قال

آ داغلار آ داغلار، سنده نه لر وار

گلديم؛ قارشيلادي گوللر، چيچکلر

گئديرم ال ائدير بوز بيچنکلر

نيدامي چايلارا دئدي کولکلر

بولان سالامات قال، آخ سالامات قال

داغلارين پلنگي، شيري ده سن سن

شاعري ده سن سن، شعري ده سن سن

واری -برکتي؛ خيري ده سن سن 

چوبان سالامات قال؛ ساغ سالامات قال

 

 


نظرات کاربران


@