عکس از توفیق وحیدی آذر

داغ قارپیزی گل نمادین تبریز روی دیوار

تاریخ انتشار : ۱۹:۰۶ ۲۴-۰۳-۱۴۰۱

امسال شرایط برای داغ قارپیزی متفاوت تر شده است ، در بسیاری از محلات تبریز ، کوه عینالی بازوان پر گل خودش را باز کرده است و خبر شادمانی گل می دهد.

تبریز امروز:

داغ قارپیزی - توفیق وحیدی آذر - Tofigh Vahidi Azar

 

امسال شرایط برای داغ قارپیزی متفاوت تر شده است ، در بسیاری از محلات تبریز ، کوه عینالی بازوان پر گل خودش را باز کرده است و خبر شادمانی گل می دهد.


نظرات کاربران


@