عکس از کاوه وحیدی آذر

ماه کامل امشب در تبریز

تاریخ انتشار : ۱۶:۴۵ ۲۴-۰۳-۱۴۰۱

امشب ماه بار دیگر دایره کامل خود را بر آسمان ساخت .............................

تبریز امروز:

ماه 24 خرداد - تبریز - Kaveh Vahidi Azar -کاوه وحیدی آذر

ماه 24 خرداد - تبریز - Kaveh Vahidi Azar -کاوه وحیدی آذر

ماه 24 خرداد - تبریز - Kaveh Vahidi Azar -کاوه وحیدی آذر

 


نظرات کاربران


@