وقتی اشتباهی جریمه می شوید

من و ماشینم در تبریز بودیم و در اتوبان زنجان - قزوین جریمه شده بودیم

تاریخ انتشار : ۰۸:۳۹ ۱۹-۰۳-۱۴۰۱

فردا به پلیس مراجعه کردم ! افسر پلیس در اداره راهنمایی و رانندگی مودبانه گفت ، در این مواقع می توانی ماشین خودت را در جلو یک دوربین نگه داری تا تصویر شماره ماشین و ساعت آن و محلش مشخص شود، آنگاه سندی بر ادعایت خواهی داشت ، حتی می شود به پلیس هم رجوع کرد و به آنها هم اطلاع رسانی کرد ، حال این مراجعه می تواند به پاسگاه ها و یا کیوسک باشد و یا تماس با پلیس راهنمایی و یا پلیس 110 .

تبریز امروز:

روز تعطیل در خانه ام در تبریز نشسته بود و حوصله بیرون رفتن نداشتم؛ خودم را سرگرم کرده  بودم ، یک پیامک در ساعت 12 چرتم را بهم زد ! پیامک از طرف پلیس بود

ماشین من در محل اتوبان زنجان - قزوین  با قبض دوبرگی جریمه شده بود ؛ چون کمربند ایمنی را نبسته بودم ! با سرعت از خانه زدم بیرون ! ماشین سرجایش بود  و کسی هم آن را

ندزیده بود ! خدا را شکر کردم ! حالا توی فکر این ماجرا بودم ! آیا پیامک واقعی بود یا شوخی ! آیا کسی سر به سر من می گذاشت  یا نه ؟

مثل اینکه شوخی نبود و کلی هم جدی بود ! من و ماشینم در تبریز بودیم  و در اتوبان زنجان - قزوین جریمه شده بودیم .

***

 دریافت پیامک از شماره تلفن 9811012020 مبتنی بر تخلف رانندگی در محل : زنجان - اتوبان زنجان – قزوین در 15 مهر 1400 ؛ در ساعت 12/16 - نوع قبض دو برگی وسیله نقلیه سواری سمند نقره ای لاک 15 ایران  - 8sa ب 8s

  با توضیحات

ا –عدم استفاده از کمربند ایمنی  توسط راننده  یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت ( غیر از استثنائات قانونی ) در آزاد راه ها ، بزرگ راه ها و جاده ها

مبلغ 630000  ( بدون ذکر .احد پول یعنی ریال )

شماره قبض :3376455900299

شناسه پرداخت : 0000063020127

پلیس راهور ناجا 

***

 در زمان صدور برگ جریمه خودرو و خودم در تبریز و در منزل بودیم  و بیش از 5 سال بود که در این جاده تردد نکرده بودم  ! فردا به پلیس مراجعه کردم ! افسر پلیس در اداره راهنمایی و رانندگی مودبانه گفت؛ در این مواقع می توانی ماشین خودت را در جلو یک دوربین  نگه داری  تا تصویر شماره ماشین و ساعت آن  با محلش مشخص شود، آنگاه سندی بر ادعایت خواهی داشت ، حتی می شود به پلیس هم رجوع کرد  و به آنها هم اطلاع رسانی کرد ، حال این مراجعه می تواند به پاسگاه ها و یا کیوسک باشد و یا تماس با پلیس راهنمایی و یا پلیس 110 . در اینم واقع شاید با همیاری سازمان های مربوط عدم و نبود عکس خودرو در آن روز در دوربین های متعدد جاده  ای هم مشخص  گردد.

***

اما در هرحال  یک جریان و کلی کار داری تا بتوانی ادعای خودت را ثابت و جریمه را از پرونده پاک کنی !


نظرات کاربران


@