عکس از رشدیه - بابک وحیدی آذر

شبانه ی شهر با روشنی تو

تاریخ انتشار : ۰۳:۰۲ ۱۰-۰۳-۱۴۰۱

آه ! در تیرگی ! آنچه که روشنایی است ! فقط از توست ! دوست من !

تبریز امروز:

رشدیه در شب - عکس از بابک وحیدی آذر

آه !

در تیرگی !

آنچه که روشنایی است !

فقط از توست !

دوست من !

 


نظرات کاربران


@