نقاشی از اکتای

همسایه ها در منظومه شمسی

تاریخ انتشار : ۰۸:۳۷ ۰۶-۰۳-۱۴۰۱

من همسایه ها را دیدم از بزرگ تا کوچک زرد و سغید و قرمز سرد و گرم از همه شان مهربان تر خورشید بود که خانه مان را حرارت و روشنایی می داد.

تبریز امروز:

منظومه شمسی

من همسایه ها را دیدم  

از بزرگ تا کوچک 

زرد و سغید و قرمز 

سرد و گرم 

از همه شان مهربان تر 

خورشید بود که خانه مان را حرارت و روشنایی می داد.

 

 اکتای  وحیدی آذر 

 

 


نظرات کاربران


@