کنسرتو گروسو از آرکانجلو کورلی

تاریخ انتشار : ۱۳:۳۷ ۰۲-۰۳-۱۴۰۱

آرکانجلو کورلی ویولنیست و آهنگساز ایتالیایی است. آثار آهنگساز و ویولونیست ایتالیایی تأثیر زیادی بر موسیقی کلاسیک اروپایی اواخر هفدهم - نیمه اول قرن هجدهم گذاشت، او به درستی بنیانگذار مکتب ویولن ایتالیایی در نظر گرفته می شود. بسیاری از بزرگترین آهنگسازان دوره بعدی، از جمله باخ و هندل، به آثار کورلی احترام بسیار گذاشتند.

تبریز امروز:صداهای ملودیک با بار شادی احساسات  زیبایی را بیدار و ما را با انرژی زندگی پر می کنند! دوره باروک 12 کنسرت کورلی که در آخرین سال‌های زندگی این آهنگساز نوشته شد، به یکی از درخشان‌ترین صفحات موسیقی دستگاهی در اوایل قرن هجدهم تبدیل شد. آنها هنوز هم محبوب ترین کارهای کورلی هستند.  کنسرتو گروسو در د ماژور، Op. 6، № 4. می گویند این موسیقی ما را پر از اعتماد به نفس می کند، ترس را از بین می برد.  انرژی، فداکاری، خوش بینی، افزایش سرزندگی می کند. 


آرکانجلو کورلی ویولنیست و آهنگساز برجسته ایتالیایی است. به سختی می توان از آهنگساز دیگری نام برد که آثارش در زمان حیاتش چنین شناسایی بی قید و شرط و متفق القول کسب کرده باشد. آثار آهنگساز و ویولونیست برجسته ایتالیایی تأثیر زیادی بر موسیقی دستگاهی اروپایی اواخر هفدهم - نیمه اول قرن هجدهم گذاشت، او به درستی بنیانگذار مکتب ویولن ایتالیایی در نظر گرفته می شود. بسیاری از بزرگترین آهنگسازان دوره بعدی، از جمله باخ و هندل، به آثار کورلی احترام بسیار گذاشتند.


نظرات کاربران


@