پیام مری از چین برای تبریز امروز

درود بر اسان های سخت کوش ،در روز کارگر

تاریخ انتشار : ۰۲:۰۸ ۱۰-۰۲-۱۴۰۱

در گرامیداشت روز کارگر ؛ مری از مخاطیین ما در چین ، پیام تصویری ارسال کرده است ، روز کارگر روز انسان های سخت کوش است.

تبریز امروز:

روزکارگر - روزانسان های سخت کوش- چین

درود بر اسان های سخت کوش  ، روز کارگر 

 


نظرات کاربران


@