نقاشی از سلیمان منصور

بیت المقدس در قلب

تاریخ انتشار : ۱۳:۰۵ ۰۹-۰۲-۱۴۰۱

زمانی که برای اولین بار ایده گرفتم و طرح « بیت المقدس در قلب» را اجرا کردم ، به مناسبت روز زمین بود. من یک طرح بزرگ زیبا از زنی ساختم که بیت المقدس را در آغوش نمی گرفت، بلکه درخت زیتون را در آغوش می کشید. اما زمانی که زمان اجرای آن فرا رسید، اتفاقی افتاد که توجه من را به ترسیم شهر بیت المقدس و نه درخت زیتون معطوف کرد. با گذشت زمان، قبه الصخره به نمادی از بیت المقدس و بعدها به نماد تمام فلسطین تبدیل شد. زن برای من نمادی از چند چیز است. او در دهه 1970 و 1980 نماینده انقلاب و میهن بود. جنبه دیگر ظاهر بیرونی اوست، به خصوص که او لباس سنتی گلدوزی شده فلسطینی را می پوشد که به نظر من بسیار زیباست. من از روستای بیرزایت آمده‌ام و دیدم که چگونه مادر و مادربزرگم کارهای فیزیکی زیادی در خانه، در مزارع و سفال‌سازی انجام می‌دهند. این همه توسط زنان انجام شد. بنابراین نقش مهمی در جامعه دارند و نمادگرایی آنها بی معنی نیست بلکه ریشه و تاریخ دارد.

تبریز امروز:

 بیت المقدس در قلب - سلیمان منصور

سلیمان منصور هنرمند فلسطینی درباره نقاشی 1979 می گوید .

سلیمان منصور هنرمند فلسطینی می گوید ،  بیشتر هنرمندان در دوران کودکی خود به هنر علاقه پیدا می کنند و این همان چیزی است که برای من اتفاق افتاد. من در مدرسه در هنر خوب بودم و یک بار در حدود 13 سالگی در مسابقه نقاشی کودکان برای سازمان ملل برنده شدم. در خانواده، مدرسه و روستا به من به عنوان یک هنرمند نگاه می کردند. وقتی مدرسه را تمام کردم، گویی نمی توانستم به چیزی جز هنر فکر کنم.

من هنر خواندم، اما در بیت المقدس یک جنبش هنری واقعی وجود نداشت. بین سالهای 1967 و 1972 هیچ نمایشگاه یا فعالیت هنری وجود نداشت. اما در سال 72 با چند هنرمند آشنا شدم و تصمیم گرفتیم گروهی را تشکیل دهیم. در مواجهه با اشغال، پوسترهایی چاپ کردیم و توقیف شد. هنرمندان گاهی زندانی می شدند.

 بیت المقدس در قلب،  در سال 1979. عرضه شده است
زمانی که برای اولین بار ایده گرفتم و طرح « بیت المقدس در قلب» را اجرا کردم ، به مناسبت روز زمین بود. من یک طرح بزرگ زیبا از زنی ساختم که  بیت المقدس را در آغوش نمی گرفت، بلکه درخت زیتون را در آغوش می کشید. اما زمانی که زمان اجرای آن فرا رسید، اتفاقی افتاد که توجه من را به ترسیم شهر  بیت المقدس و نه درخت زیتون معطوف کرد. با گذشت زمان، قبه الصخره به نمادی از  بیت المقدس و بعدها به نماد تمام فلسطین تبدیل شد.

زن برای من نمادی از چند چیز است. او در دهه 1970 و 1980 نماینده انقلاب و میهن بود. جنبه دیگر ظاهر بیرونی اوست، به خصوص که او لباس سنتی گلدوزی شده فلسطینی را می پوشد که به نظر من بسیار زیباست. من از روستای بیرزایت آمده‌ام و دیدم که چگونه مادر و مادربزرگم کارهای فیزیکی زیادی در خانه، در مزارع و سفال‌سازی انجام می‌دهند. این همه توسط زنان انجام شد. بنابراین نقش مهمی در جامعه دارند و نمادگرایی آنها بی معنی نیست بلکه ریشه و تاریخ دارد.

آن روزها که یک زن را نقاشی می‌کردم، می‌خواستم او را یک زن کار نشان دهم. من نمی خواستم دستان او مانیکور و ظریف باشد. من می خواستم او روی زمین کار کند، زیرا او آن را نمایندگی می کند. ظریف بودن اشتباه نیست، اما می‌خواستم دستان او نماد قدرت و تلاش او در زندگی باشد.

 


نظرات کاربران


@