قلم حبیب شجاری از قلم سعدی

سلامت شکستگان دریاب ! پروردگارا!

تاریخ انتشار : ۱۶:۵۸ ۰۶-۰۲-۱۴۰۱

بروزگارِ سلامت شکستگان دریاب که جبرِ خاطرِ مسکین بلا بگرداند

تبریز امروز:

 بروزگارِ سلامت شکستگان دریاب که جبرِ خاطرِ مسکین بلا بگرداند سعدی علیه‌الرحمه- خوشنویسی حبیب شجاری

بروزگارِ سلامت شکستگان دریاب
که جبرِ خاطرِ مسکین بلا بگرداند
سعدی علیه‌الرحمه

خوشنویسی حبیب شجاری


نظرات کاربران


@