خط از حبیب شجاری - بر اساس نوشته ای از سعدی

دریاب سلامت شکستگان ! پروردگارا

تاریخ انتشار : ۱۷:۰۲ ۰۴-۰۲-۱۴۰۱

بروزگارِ سلامت شکستگان دریاب که جبرِ خاطرِ مسکین بلا بگرداند سعدی علیه‌الرحمه

 تبریز امروز:

 

 

 

بروزگارِ سلامت شکستگان دریاب که جبرِ خاطرِ مسکین بلا بگرداند سعدی علیه‌الرحمه

خوشنویسی از حبیب شجاری

 

 


نظرات کاربران


@