عکس از میترا فرهنگ فر

رز خانه ما

تاریخ انتشار : ۱۱:۰۵ ۲۹-۰۱-۱۴۰۱

آراسته خود به رنگ آراسته خود به عطر عطر و رنگ خاک و آب چه به سرعت رسید به شاخه و برگ گل پشت شیشه خبر از بهار داد

تبریز امروز:

رز  - میترا فرهنگ فر

آراسته خود به رنگ

آراسته خود به عطر

عطر و رنگ خاک و آب

چه به سرعت رسید به برگ 

گل پشت شیشه 

خبر از بهار داد

 


نظرات کاربران


@