بابک وحیدی آذر

ماه در روشنایی عصر

تاریخ انتشار : ۱۶:۳۰ ۲۲-۰۱-۱۴۰۱

کمی زود بود آمدنت در انتظارت نبودم اما تو آمدی سپید و با طراوت و از آن آسمان برمن و من ها نظر انداختی ! !

تبریز امروز:

ماه رمضان -moon ramadan

 

 کمی زود بود آمدنت 

در انتظارت نبودم

اما تو آمدی

سپید و با طراوت

و از آن آسمان 

برمن و من ها نظر انداختی !


نظرات کاربران


@