کاریکاتور

مردمان را دریابیم ،هزینه ها بسیار و آورده کم

تاریخ انتشار : ۰۷:۲۹ ۱۹-۰۱-۱۴۰۱

مرد با یک دست سیب را به خانه می برد ، با یک دست خانه را حفظ می کند ، با دست دیگر کار می کند ؛ با دستانش هزینه می کند و فقط با یک دست است که درآمد را می گیرد ......

تبریز امروز:

درامد و هزینه - کاریکاتور

مرد با یک دست سیب را به خانه می برد ، با یک دست خانه را حفظ می کند ، با دست دیگر کار می کند ؛ با دستانش هزینه می کند و فقط با یک دست است که درآمد را می گیرد  ......

 


نظرات کاربران


@