قالی آناتولی

هنر صنعت قالی

تاریخ انتشار : ۰۵:۱۶ ۱۹-۰۱-۱۴۰۱

شادمانی و شور زندگی در قالی را بی توجه رد شد و............

تبریز امروز:

قالیچه ترک - آناتولی


نظرات کاربران


@