3 نقاشی از الینا لطفی راد

خانه و بازی ! عروس و شب پر ستاره

تاریخ انتشار : ۱۷:۴۵ ۱۶-۰۱-۱۴۰۱

دست در دست او زدیم به بازی مثل همیشه خنده شد همراه شادی خداوندا شادمانی و بازی باشد از آن زندگی

تبریز امروز:

Elina -Lotfi Rad - آلینا لطفی راد

 دست در دست او 

زدیم به بازی

مثل همیشه 

خنده شد همراه شادی

خداوندا 

شادمانی و بازی

باشد از آن زندگی

 

Elina -Lotfi Rad - آلینا لطفی راد

گل و مهر

با او شدند  همراه

گل و مهر 

همیشه همراهش باد

Elina -Lotfi Rad - آلینا لطفی راد

آسمان شده پر ستاره

آن قدر ستاره که زمین هم شده نورانی

حالم شده طلایی 

با رنگ های عالی 


نظرات کاربران


@