" آفرینش " نقاشی ایلناز حقوقی

تاریخ انتشار : ۱۱:۰۸ ۱۵-۰۱-۱۴۰۱

شعر من تو را می زاید ، کتاب شعر ایلناز حقوقی است که نقاشی آفرینش اثر شاعر بر روی آن آورده شده است .......

 تبریز امروز:

ایلناز حقوقی - آفرینش

 


نظرات کاربران


@