بدون شرح!

نیسان آبی و جنگ

تاریخ انتشار : ۰۲:۴۴ ۰۷-۰۱-۱۴۰۱

چشمانت ارتش روسیه بود - دل من اوکراین بی دفاع

تبریز امروز:

نیسان وانت  آبی و جنگ اوکراین و روسیه

چشمانت ارتش روسیه بود - دل من اوکراین بی دفاع

 


نظرات کاربران


@