دشت ! موسیقی فولکلور روسی

تاریخ انتشار : ۰۲:۲۰ ۲۹-۱۲-۱۴۰۰

آهنگ دشت یکی از آهنگ های مشهور روسی است که توسط گروه ارتش الکساندروف در سال 1344 اجرا گردیده است........

تبریز امروز:

 

آهنگ دشت یکی از آهنگ های مشهور روسی است که توسط گروه ارتش الکساندروف در سال 1344 اجرا گردیده است........

 


نظرات کاربران


@