غزل حافظ شیرازی - خوشنویسی محمدعلی فرزبود

ای معبر مژده‌ای فرما که دوشم آفتاب- در شکرخواب صبوحی هم وثاق افتاده بود

تاریخ انتشار : ۱۴:۴۳ ۱۷-۱۲-۱۴۰۰

یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود وز لبِ ساقی شرابم در مذاق افتاده بود از سرِ مستی دگر با شاهدِ عهدِ شباب رجعتی می‌خواستم لیکن طلاق افتاده بود در مقاماتِ طریقت هر کجا کردیم سیر عافیت را با نظربازی فراق افتاده بود

تبریز امروز:

یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود وز لبِ ساقی شرابم در مذاق افتاده بود- فرزبود - حافظ شیراز

یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود
وز لبِ ساقی شرابم در مذاق افتاده بود

از سرِ مستی دگر با شاهدِ عهدِ شباب
رجعتی می‌خواستم لیکن طلاق افتاده بود

در مقاماتِ طریقت هر کجا کردیم سیر
عافیت را با نظربازی فراق افتاده بود

نقش می‌بستم که گیرم گوشه‌ای زان چشمِ مست
طاقت و صبر از خمِ ابروش طاق افتاده بود

ای معبر مژده‌ای فرما که دوشم آفتاب
در شکرخواب صبوحی هم وثاق افتاده بود

شعر: حضرت حافظ
خط: استاد دکتر محمدعلی فرزبود


نظرات کاربران


@