موزه آینده در دوبی

تاریخ انتشار : ۰۶:۲۲ ۱۵-۱۲-۱۴۰۰

موزه آینده دبی خانه تخیل خوش بینانه است که متعهد به آینده ای پایدارتر برای همه است. هدف الهام بخشیدن و توانمندسازی مردم برای شکل دادن مثبت به فصل بعدی بشریت است. شکل ساختمان آینده‌نگر است: مسیر جدیدی را به دور از برج‌های مرتفعی باز می‌کند که بر خطوط افق در همه جا مسلط هستند. شکل آن نمادین است: ساختمان مدور نشان دهنده انسانیت است. تپه سبز رنگی که بالای آن قرار دارد نشان دهنده زمین است. فضای خالی نشان دهنده آینده ناشناخته است.

تبریز امروز:

 

موزه متفاوت  در یک ساختمان دیدنی درهای خود را به روی بازدیدکنندگانش باز کرد! این ساختمان 7 طبقه آینده نگر به بازدیدکنندگان 50 سال آینده اوج تکنولوژی  و چگونگی ورود به جهان را می دهد. در مجموع پنج تجربه در هر سطح/طبقه موزه وجود دارد. ما سفر خود را از بالاترین سطح موزه (سطح 5) آغاز می کنیم و به هر سطحی که می رسیم، توضیح مختصری از آنچه در داخل موزه باید انتظار داشت ارائه می شود.

موزه آینده دبی خانه تخیل خوش بینانه است که متعهد به آینده ای پایدارتر برای همه است. هدف الهام بخشیدن و توانمندسازی مردم برای شکل دادن مثبت به فصل بعدی بشریت است.

موزه آینده دوبی

شکل ساختمان آینده‌نگر است: مسیر جدیدی را به دور از برج‌های مرتفعی باز می‌کند که بر خطوط افق در همه جا مسلط هستند. شکل آن نمادین است: ساختمان مدور نشان دهنده انسانیت است. تپه سبز رنگی که بالای آن قرار دارد نشان دهنده زمین است. فضای خالی نشان دهنده آینده ناشناخته است.


نظرات کاربران


@