غزل حافظ شیرازی - خوشنویسی محمدعلی فرزبود

غنیمتی شمـــــــر ای شمعِ وصلِ پروانه - که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

تاریخ انتشار : ۱۵:۲۹ ۱۰-۱۲-۱۴۰۰

رسیـــد مژده که ایامِ غم نخواهد ماند چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند من ار چه در نظـــرِ یار خاکسار شدم رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند غنیمتی شمـــــــر ای شمعِ وصلِ پروانه که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

تبریز امروز:

فرزبود -حافظ

رسیـــد مژده که ایامِ غم نخواهد ماند
چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

من ار چه در نظـــرِ یار خاکسار شدم
رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند

غنیمتی شمـــــــر ای شمعِ وصلِ پروانه
که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند


نظرات کاربران


@