پوتین در نگاه طنز

پوتین واقعا که پوتین

تاریخ انتشار : ۱۹:۲۲ ۰۴-۱۲-۱۴۰۰

پوتین یک افسر اظلاعاتی است ، حال وقتی همه نگاه ها به اوست ، پوتین چگونه دیده می شود...................................

تبریز امروز:

 

 

>

نظرات کاربران


@