عکس از توفیق وحیدی آذر

مسجد شکللی در یک روز برفی

تاریخ انتشار : ۲۰:۲۴ ۰۸-۱۱-۱۴۰۰

تبریز امروز:

مسجد شکللی - Shakelli Mosque


نظرات کاربران


@