کاوه وحیدی آذر

دوچرخه ، برف و تبریز

تاریخ انتشار : ۱۱:۱۲ ۳۰-۱۰-۱۴۰۰

یک رکاب دومی سومی نه دیگر ! نای رکاب زدن ندارم ! باد برف و قوی تر از همه سرما!

تبریز امروز:

یک رکاب 

دومی 

سومی 

 نه دیگر ! نای رکاب زدن ندارم !

باد

برف 

 و قوی تر از همه سرما! 

زمستان ، برف ، دوچرخه  و چای کنار - تبریز- توفیق وحیدی آذر Tofigh Vahidi Azar - Winter -Bicycle

 چاره ای نیست بجز

کنار زدن و  پای پیاده رفتن !

 

کاوه وحیدی آذر


نظرات کاربران


@