شهردار مزارشریف افغانستان

عواید شهرداری متعلق به بیت المال است

تاریخ انتشار : ۱۷:۲۳ ۲۵-۱۰-۱۴۰۰

عواید شهرداری بخشی از بیت المال است و باید خدمات خوب شهری برای شهروندان ارائه گردد شهردار شهرمزارشریف گفت: درآمد و عواید شهرداری شهرمزارشریف جزء بیت المال است و باید در مقابل این عواید خدمات شهری خوب برای شهروندان ارائه و عرضه شود.

تبریز امروز:

 عواید شهرداری بخشی از بیت المال است و باید خدمات خوب شهری برای شهروندان ارائه گردد شهردار شهرمزارشریف گفت: درآمد و عواید شهرداری شهرمزارشریف جزء بیت المال است و باید در مقابل این عواید خدمات شهری خوب برای شهروندان ارائه و عرضه شود.

 

 


نظرات کاربران


@