عکس از کاوه وحیدی آذر

تصویری از برف در اتوبان سهند - تبریز

تاریخ انتشار : ۱۶:۴۹ ۲۴-۱۰-۱۴۰۰

برف هرچند نازک اما بالاخره برزمین خوابید و نقش و نگار زمین را برخود گرفت ................

تبریز امروز:

اتوبان تبریز سهند - مترسک در داخل زمین

اتوبان تبریز سهند - مترسک در داخل زمین

اتوبان تبریز سهند - مترسک در داخل زمین

اتوبان تبریز سهند - مترسک در داخل زمین

اتوبان تبریز سهند - مترسک در داخل زمین


نظرات کاربران


@