شعر از صراف تبریزی ، خط از محمدعلی فرزبود

شاد اؤل رقیب امر اِئله وورسونلا طبل و کُوس- من اِئیله‌دیم نگاریله ترکِ کنار و بُوس

تاریخ انتشار : ۱۳:۳۸ ۲۴-۱۰-۱۴۰۰

شاد اؤل رقیب امر اِئله وورسونلا طبل و کُوس من اِئیله‌دیم نگاریله ترکِ کنار و بُوس بُوندان سُورا نه نوعیله من راحت ایلنیم بُو عُمرومُون اواخری، بُو اوّلِ جلوس مین تیرِ طعنه دئیدی منه، زنده‌یم هنوز بیر تیر ایله اُوتانمادی جان وِئردی اشکبوس

تبریز امروز:

شاد اؤل رقیب امر اِئله وورسونلا طبل و کُوس من اِئیله‌دیم نگاریله ترکِ کنار و بُوس- صراف تبریزی - محمدعلی فرزبود

شاد اؤل رقیب امر اِئله وورسونلا طبل و کُوس

من اِئیله‌دیم نگاریله ترکِ کنار و بُوس

بُوندان سُورا نه نوعیله من راحت ایلنیم
بُو عُمرومُون اواخری، بُو اوّلِ جلوس

مین تیرِ طعنه دئیدی منه، زنده‌یم ‌هنوز
بیر تیر ایله اُوتانمادی جان وِئردی اشکبوس

 

صراف تبریزی ، خوشنویس محمدعلی فرزبود 


نظرات کاربران


@