همراه با تلسکوپ فضایی جیمز وب

تاریخ انتشار : ۰۳:۰۷ ۱۷-۱۰-۱۴۰۰

تلسکوپ فضایی جیمز وب، جانشین مدرن هابل، قرار است در روزهای آینده باز کردن آینه های عظیم خود را به پایان برساند. ماموریت جیمز وب این است که در جستجوی نوری که درست پس از انفجار بزرگ به سمت ما حرکت کرده است، عمیق‌تر از همیشه به فضا نگاه کند. استقرار تلسکوپ فضایی جیمز وب، رویداد مهم در تقویم فضایی جهان است که رویدادهای نجومی مهمی مانند بارش شهابی و پرتاب موشک را به تقویم دیجیتال خود اضافه می کند. این فضاپیما از یک سیارک بزرگ بازدید خواهد کرد که ممکن است زمانی یک هسته سیاره ای در اوایل شکل یابی منظومه شمسی بوده باشد. "این سیارک کاملا فلزی است!"

تبریز امروز:

 

 تلسکوپ فضایی جیمز وب، جانشین مدرن هابل، قرار است در روزهای آینده باز کردن آینه های عظیم خود را به پایان برساند. ماموریت جیمز وب این است که در جستجوی نوری که درست پس از انفجار بزرگ به سمت ما حرکت کرده است، عمیق‌تر از همیشه به فضا نگاه کند.

استقرار تلسکوپ فضایی جیمز وب، رویداد مهم در تقویم فضایی جهان است که  رویدادهای نجومی مهمی مانند بارش شهابی و پرتاب موشک را به تقویم دیجیتال خود اضافه می کند.

این فضاپیما از یک سیارک بزرگ بازدید خواهد کرد که ممکن است زمانی یک هسته سیاره ای در اوایل شکل یابی منظومه شمسی بوده باشد. "این سیارک کاملا فلزی است!" 


نظرات کاربران


@