مطبخ آذربایجان

کره خانگی و پنیر با شیر تازه گاو + ویدئو

تاریخ انتشار : ۱۳:۵۸ ۱۴-۱۰-۱۴۰۰

تولید پنیر و کره سال های پیشین از فعالیت های خانواده بود که همچنان در روستاهای آذربایجان این نحوه زندگی ادامه دارد .................

تبریز امروز:

 تولید پنیر و کره سال های پیشین از فعالیت های خانواده بود که همچنان در روستاهای آذربایجان این نحوه زندگی ادامه دارد .................

 


نظرات کاربران


@