میانمار

کاریکاتورابزاری برای ایجاد تغییر در بودجه

تاریخ انتشار : ۰۳:۴۶ ۰۵-۱۰-۱۴۰۰

اسپکتروم (شبکه دانش توسعه پایدار) یک گروه تحقیقاتی، خط مشی و ارتباطات محلی در سال 2007 و در مرحله اولیه انتقال دموکراتیک میانمار تأسیس شد. اسپکتروم بر منابع، حقوق و عدالت اقتصادی متمرکز شده بود . برنامه عدالت اقتصادی اسپکتروم : شفافیت درآمد، شفافیت بودجه، مبارزه با فساد، اصلاحات مالیاتی، اصلاحات تدارکات، پاسخگویی اجتماعی، و سواد مالی را اولویت‌بندی می‌کند. این مولفه ها پیچیدگی نقاط نیازمند اصلاح در میانمار را شامل می گردید. برقراری ارتباط مؤثر با جنبه‌های مختلف عدالت اقتصادی و همچنین در دسترس‌تر کردن اطلاعات مالی عمومی از اهداف کلیدی سازمان بوده است. یکی از راهبردهایی که اسپکتروم به صورت آزمایشی با نتایج عالی به کار گرفت، استفاده از کاریکاتور در توضیح موضوعات پیچیده مانند استفاده مسئولانه از منابع و شفافیت درآمد برای عموم بود. کارتون‌ها مدت‌هاست که در میانمار برای برانگیختن بحث در مورد مسائل سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا کیفیت تصویری آن‌ها برای کسانی که سواد محدود یا تخصص فنی کمی دارند، راحت‌تر قابل درک است. استفاده اسپکتروم از کاریکاتور برای ساده کردن مسائل پیچیده پیرامون شفافیت و پاسخگویی دولت کاملاً موفق بود. این سازمان در تعدادی از نمایشگاه‌های کاریکاتور شرکت کرد و شروع به تولید برنامه هایی مانند نمایش کارتونی شفافیت کرد . اخیراً، اسپکتروم به سمت استفاده از کاریکاتور برای بررسی مضامین شفافیت بودجه و پاسخگویی مالی رفته است. ترجمه این موضوعات پیچیده به زبان عموم مردم می تواند چالش برانگیز باشد، اما استفاده از هنر و کارتون به شهروندان کمک می کند تا پیام های پیچیده و حساس را در مورد بودجه بهتر درک کنند. کاریکاتورهای اسپکتروم اغلب یکی از این دو شکل را دارند: 1) ارائه اطلاعاتی که مستقیماً با مفاهیم بودجه مرتبط است (اغلب شامل اینفوگرافیک) یا، 2) تفسیری از ادراک عمومی در یک اقدام . برنامه که به موجب آن شفافیت و مشارکت عمومی هنوز در حال تکامل است. کاریکاتورها ترکیبی از مفاهیمی هستند که برای آنها تصویرسازی می‌شد: برداشت‌های حاصل از تعامل کاریکاتوریست‌ها با مردم و برداشت‌های خود کاریکاتوریست‌ها از زمینه موضوع ، کار را هدایت می‌کرد.

تبریز امروز:

 بودجه بندی در میانمار - کاریکاتور

بیش از 50 سال انزوای جهانی میانمار، این کشور را با میراث چالش برانگیز بسیاری در رابطه با شفافیت دولت بر جای گذاشته بود. با این حال، از سال 2011، دولت تغییرات سریعی را تجربه کرده و اصلاحات قابل توجهی را در مدیریت مالی عمومی خود  به دنبال برنامه ریزی و ایجاد سیستم‌های دموکراتیک قوی انجام داده است. صاحب نظران مدتهاست که بر این استدلال  هستند که بودجه عمومی شفاف و پاسخگو در مرکز عمل مردم سالارانه و عدالت قرار دارد و این اولین جایی است که ما باید به دنبال راه هایی برای تقویت تعامل بین دولت ها و شهروندان باشیم. اما اغلب دشوار است که اسناد بودجه سنگین را به اشکالی که مردم درک کنند و به آنها پاسخ دهند، تفسیر و ترجمه کنند.

اسپکتروم (شبکه دانش توسعه پایدار) یک گروه تحقیقاتی، خط مشی و ارتباطات محلی در سال 2007 و در مرحله اولیه انتقال دموکراتیک میانمار تأسیس شد. اسپکتروم بر منابع، حقوق و عدالت اقتصادی متمرکز شده بود . برنامه عدالت اقتصادی اسپکتروم : شفافیت درآمد، شفافیت بودجه، مبارزه با فساد، اصلاحات مالیاتی، اصلاحات تدارکات، پاسخگویی اجتماعی، و سواد مالی را  اولویت‌بندی می‌کند. این مولفه ها پیچیدگی نقاط نیازمند اصلاح در میانمار را شامل می گردید.

برقراری ارتباط مؤثر با جنبه‌های مختلف عدالت اقتصادی و همچنین در دسترس‌تر کردن اطلاعات مالی عمومی از اهداف کلیدی سازمان بوده است. یکی از راهبردهایی که اسپکتروم به صورت آزمایشی با نتایج عالی به کار گرفت، استفاده از کاریکاتور در توضیح موضوعات پیچیده مانند استفاده مسئولانه از منابع و شفافیت درآمد برای عموم بود. کارتون‌ها مدت‌هاست که در میانمار برای برانگیختن بحث در مورد مسائل سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا کیفیت تصویری آن‌ها برای کسانی که سواد محدود یا تخصص فنی کمی دارند، راحت‌تر قابل درک است. استفاده اسپکتروم از کاریکاتور برای ساده کردن مسائل پیچیده پیرامون شفافیت و پاسخگویی دولت کاملاً موفق بود. این سازمان در تعدادی از نمایشگاه‌های کاریکاتور شرکت کرد و شروع به تولید برنامه هایی مانند نمایش کارتونی شفافیت کرد . اخیراً، اسپکتروم به سمت استفاده از کاریکاتور برای بررسی مضامین شفافیت بودجه و پاسخگویی مالی رفته است. ترجمه این موضوعات پیچیده به زبان عموم مردم می تواند چالش برانگیز باشد، اما استفاده از هنر و کارتون به شهروندان کمک می کند تا پیام های پیچیده و حساس را در مورد بودجه بهتر درک کنند. کاریکاتورهای اسپکتروم اغلب یکی از این دو شکل را دارند: 1) ارائه اطلاعاتی که مستقیماً با مفاهیم بودجه مرتبط است (اغلب شامل اینفوگرافیک) یا، 2) تفسیری از ادراک عمومی در یک اقدام . برنامه که به موجب آن شفافیت و مشارکت عمومی هنوز در حال تکامل است. کاریکاتورها ترکیبی از مفاهیمی هستند که برای آنها تصویرسازی می‌شد: برداشت‌های حاصل از تعامل کاریکاتوریست‌ها با مردم و برداشت‌های خود کاریکاتوریست‌ها از زمینه موضوع ، کار را هدایت می‌کرد.

بودجه بندی در میانمار - کارتون

اسپکتروم در دوران فعالیت ، نمایشگاهی را با حضور 160 نماینده مجلس و تصمیم گیرنده با عنوان "شفافیت بودجه برای بهبود زندگی مردم" برگزار کرده است که آثار 40 کاریکاتوریست را به نمایش می گذارد. کاریکاتورهای نمایش داده شده، ترکیبی از نقاشی‌های دستی و رایانه‌ای، طیفی از موضوعات شفافیت بودجه و پاسخگویی، از جمله اهمیت شفافیت در امور مالی دولت، مالیات، و مدیریت منابع طبیعی را پوشش می‌دهد. این نمایشگاه همچنین شامل کتاب های کارتونی بود که اسپکتروم به عنوان بخشی از کمپین های آگاهی بخشی خود در دهه گذشته منتشر کرد و با انتشار راهنمای بودجه برای تصمیم گیرندگان اسپکتروم همراه بود.

کاریکاتور اسپکتروم همچنین بر عملکرد دولت در ارزیابی شفافیت نظرسنجی باز بودجه - ارزیابی دوسالانه مشارکت بین‌المللی بودجه از شفافیت، مشارکت و نظارت بودجه در کشورهای سراسر جهان تأثیر گذاشته است. اسپکتروم با وزارت برنامه‌ریزی و دارایی همکاری کرد تا به وزارتخانه برای ایجاد اولین بودجه شهروندان کمک کند، سندی که از زمان شروع آن دو بار دیگر منتشر شده است  .  وزارت برنامه ریزی و دارایی، به ویژه در سال 2017، حجم عظیمی از اطلاعات بودجه اضافی را در دسترس عموم قرار داد. این تا حدی در افزایش شاخص بودجه باز میانمار در سال 2017 منعکس شده است.

فراتر از ارزیابی مستقل بررسی بودجه باز ، کاریکاتورها بینش مهمی را در مورد درک عمومی از در دسترس بودن اطلاعات بودجه و عملکرد دولت به قانونگذاران ارائه می داد.

از پیام های ساده ناشی از نمایشگاه های کاریکاتور، بازخورد با کلمه ی " متاسفم " و تفسیر کاریکاتورها، نگرانی های واضحی در موارد زیر  دیده می شد :

نابرابری درک شده از تخصیص هزینه ها (به ویژه آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی)؛
نامتعادل بودن ارائه خدمات در مقایسه با میزان مالیات و میزان استفاده از منابع؛ و
تخصیص نادرست بودجه، اثربخشی مکانیسم های مالیاتی و مسائل مربوط به فساد.
با انتقال اولویت ها و نگرانی های عمومی، کاریکاتورها بینشی برای استراتژی دولت و فرآیندهای توسعه ملی ارائه می دهند. کاریکاتورها برای نمایندگان مجلس، می توانند درک آنها را در مورد نیازهای حوزه انتخابیه خود افزایش دهند. و برای عموم، کاریکاتوریست‌ها ابزاری را به مردم عادی پیشنهاد کردند تا اولویت‌های مخارج خود را به شکلی در دسترس به دولت منتقل کنند. اهمیت این مزیت آخر قابل اغراق نیست. شهروندان در تصمیم گیری های دولتی در مورد نحوه خرج کردن پول عمومی سزاوار شنیدن  صدا و دلایل آن هستند.

کاریکاتورها  این تصاویر تاثیرگذار در جامعه تاثیرگذاری مثبت انجام دادند و اسپکتروم به کاوش در کارتون‌ها برای تغییر در جامعه  ادامه می‌دهد تا راهی برای جذب افراد بیشتر به فرآیندهای تنظیم بودجه ممکن شود.


نظرات کاربران


@