توفیق وحیدی آذر

پایان کورپوسی قارآلتین دا- هاردا دیر بیر جه یولچی! یول اوسته !

تاریخ انتشار : ۰۲:۲۴ ۰۵-۱۰-۱۴۰۰

سو آخیر، قار اوسته قار یاتیب یول اوسته کورپی یوخلاییب چولده هاردا دیر بیر جه یولچی! یول اوسته !

تبریز امروز:

پایان کورپوسی -Payan Bridge -Tabriz

پایان کورپوسی -Payan Bridge -Tabriz

سو آخیر،  قار اوسته 

قار یاتیب یول اوسته 

کورپی یوخلاییب چولده

هاردا دیر بیر جه یولچی!  یول اوسته  !

 

توفیق وحیدی آذر   


نظرات کاربران


@